Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/wordpress/htdocs/wp-content/themes/everblox/functions.php on line 317
Skip to content
Circle displacement ventilation unit, Halton Zen Circle (ZCI).
Circle displacement ventilation unit, Halton Zen Circle (ZCI).

Halton Zen Circle (ZCI) – Deplacerande ventilationsdon

För fristående installation.

 • Stor tilluftskapacitet
 • Luftflödet har en spridningsvinkel på 360 grader, vilket möjliggör stora luftflöden med låg hastighet i vistelsezonen.

Översikt

 • Stor tilluftskapacitet
 • Jämn distribution av tilluften uppnås med hjälp av små perforerade hål som ger optimala förhållanden vid fronplåtens omedelbara närhet.
 • Tillförsel av luft med låg hastighet vid golvnivån gör donet lämpligt för placering mitt i lokalen.
 • Luftflödet har en spridningsvinkel på 360 grader, vilket möjliggör stora luftflöden med låg hastighet i vistelsezonen.
 • Lätt demonterbar frontplåt möjliggör rengöring av donet och kanalsystemet.
 • Cirkulär kanalanslutning med gummipackning upptill/nedtill.

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell i rostfritt stål (AISI 316L)
 • Modell i förstärkt utförande, frontplåt (1,5 mm)
 • Luftfördelningsplåt vid kanalanslutning underifrån
 • Kanalinklädnad

Snabbval

Dimensioner och vikt

   NS   ØW  H  ØD
  125  320   600  124
  160  360   600  159
  200  360  1000  199
  250  410  1200  249
  315  475  1600  314
  400  560  1600  399
  500  660  2000  499
  630  790  2000  629
 •  AB/ZCI  Installationssockel (standard) : höjd = 100 mm
 •  SB/ZCI  Installationssockel, hög (butiks) modell:
  höjd = 200 mm, W=W+120 mm

Vikt

NS kg
125 11.3
160 13.3
200 18.2
250 25.4
315 38.0
400 45.9
500 66,4
630 82,7

Material

Komponent Material Anmärkining
Frontplåt Perforerad galvaniserad stål Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
Hölje Galvaniserad stål Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
Fördelnings-
element
Plastnät
Mätuttag Plast
Stos Galvaniserad stål
Packning Gummiblandning
Valfritt lock Plast
Installationssockel Galvaniserad stål
Beläggning Polyester – epoximålad,
vit (RAL 9003/30 % glans)
Specialfärger tillgängliga

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivining Anmärkning
Kanalinklädnad (1) DC Standardlängder
500 / 1000 / 1500  / 2000 mm
Installationssockel (2) AB Standardhöjd 100  mm
Installationssockel SB Standardhöjd 200 mm/
Dimensioner = donets storlek + 60 mm
Hög
(butiks-) modell

Produktmodeller

 • Modell i rostfritt stål (AISI 316L)
 • Kanalinklädnad (DC) i perforerat stål (samma som ZCI-donet)
 • Förstärkt frontplåt (1,5 mm)
 • Luftfördelningsplåt vid kanalanslutning underifrån

Funktion

Lufttillförseln till rummet sker genom frontpanelen på Halton Zen Circle,i allmänhet med lägre temperatur än rumsluften. Tilluften strömmar med låg hastighet ner mot golvet med låg hastighet ut till vistelsezonen. Slutligen stiger luften tack vare den konvektion som uppstår vid varma ytor. Lågimpulsdonets spridningsbild är cirkulär (360°). Lågimpulsdonets spridningsbild är riktad framåt.

Donet täpps inte igen och kan lätt öppnas och rengöras.

Halton PRA eller Halton PTS/C kan användas som luftflödesspjäll i ventilationskanalen.
För tillförlitlig mätning av luftflödet från donet krävs ett säkerhetsavstånd motsvarande 5 gånger kanaldimensionen mellan donet och luftflödesspjället. Om luftflödesspjället monteras närmare donet (minst cirka 3 x kanaldimensionen) blir flödesmönstret korrekt men resultatet av luftflödesmätningen blir inte exakt. Om luftflödesspjället monteras nära det deplacerande ventilationsdonet (minst 3xD) kan det behövas en ljuddämpare mellan spjället och donet.

Anmärkining: Spridningbilden är beräknad för golvinstallation

Installation

Gör installationen i följande ordning:

A)  Utan installationssockel:
Öppna frontplåten och fäst donet i golvet med skruvar (medföljer ej)

Med installationssockel:
Fäst 3 monteringsfästen (2) i golvet och fäst sedan sockeln (1)
på dem.

B)  Efter installation av ventilationskanalen (7), placera kanalinklädnaden enligt följande:
Placera den fasta delen av kanalinklädnaden (5) så att skarven mellan
donet och kanalinklädnaden är i samma läge. Installera fästena (6) i
kanalinklädnaden. Sätt fast den andra halvan av kanalinklädnaden (4).

Injustering

Flödet av tillförseluft till fastställs genom att mäta differentialtrycket i mätnippeln med en manometer. Använd en tunn mätsond som passar i nippeln. Täta nippeln för att få ett korrekt värde.

Luftflödet beräknas med nedanstående formel:

Den k-faktor för formel
(D = kanalens diameter)

D k
125 12.0
160 21.1
200 31.9
250 51.3
315 78.9
400 119.7
500 182.6
630 257.8

Underhåll

Kod beskrivning:
1.    Frontplåt
2.    Demonterbar serviceplåt
3.    Fördelningsplåt

Öppna frontplåten (1) genom att försiktigt dra ut fjäderanslutningarna. Lossa skruvarna i serviceplåten (2) och ta bort plåten. Vid behov kan fördelningsnäten lossas.

Rengör delarna med en fuktig trasa. Lägg dem inte i vatten.

Sätt ihop delarna i omvänd ordning efter rengöringen.

Beskrivningstext

Halton Zen Circle  runt deplacerande ventilationsdon är utfört i polyester -epoxilackerat, vitfärgat (RAL 9003) galvaniserat stål.

Donet har en robust och underhållsfri konstruktion som inte sätts igen.

Donet innehåller en avtagbar, perforerad frontplåt, en borttagbar serviceplåt, en inre fast fördelningsplåt i plast samt hölje.

Donet har en cirkulär kanalanslutning upptill eller nedtill beroende på hur det placeras.

Fästbeslag ingår i leveransen, men inte skruvar.

Alternativ

Donet kan förses med kanalinklädnad och/eller sockel där så erfordras.

Olika färger och utförnaden kan erhållas på begäran.

Förstärkt frontplåt finns att tillgå i 1,5 mm galvaniserat stål för krävande utrymmen.

Beställningskod

ZCI-D,MA-TP-CO-TM-BM-ZT

D = Kanalslutningens diameter (mm)
125,160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Andra alternativ och tillbehör

MA = Material
CS     Stål
AS     Rostfritt stål (AISI 316L)

TP = Frontplåt, tjocklek 1.5 mm
N        Nej
Y        Ja

CO = Färg (metalldelar)
SW    Vit (RAL 9003)
X      Speciafärg (RAL xxxx)

TM = Ändlock (motsatta sidan av kanalanslutningen)
F        Plant (standard)

BM = Installation
T        Kanalanslutning upptill
B        Kanalanslutning nedtill

ZT  = Kundanpassad produkt
N         Nej
Y         Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

DC     Kanalinklädnad
AB      Installationssockel (standard)
SB      Installationssockel  (hög, butiksmodell)

Kodexempel

ZCI-200, MA=CS, TP=N, CO=SW, TM=F, BM=0, ZT=N

Downloads

Halton Zen Circle (ZCI) – Displacement ventilation unit
Data
en
Halton Zen Circle (ZCI) – Syrjäyttävä tuloilmalaite
Data
fi
Halton Zen Circle (ZCI) – Diffuseur à déplacement
Data
fr
Halton Zen Circle (ZCI) – Deplacerande ventilationsdon
Data
se
Halton ZCI - fr
Datasheet
fr_FR
1.23 MB
 • Max. file size: 128 MB.

Search

Your current shadow instance is STAGING (staging). Exit