Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/wordpress/htdocs/wp-content/themes/everblox/functions.php on line 317
Skip to content
Adjustable diffuser
Adjustable diffuser

Halton THL – Konisk takspridare

Avsedd för hög installationshöjd.

  • Passar för såväl kylning som uppvärmning
  • Justerbar spridningsbild (radiellt eller kompakt stråle)

 

Översikt

  • Horisontell eller vertikal inblåsning av tilluft, passar för såväl kylning som uppvärmning
  • Justerbar spridningsbild (radiellt eller kompakt stråle)
  • Installeras infälld i undertak eller fritt hängande (speciellt i höga utrymmen)
  • Cirkulär kanalanslutning med packning
  • Öppningsbar spridarskiva för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Tillbehör

  • Anslutningslåda med injusteringsfunktion eller även med mätfunktion.

Quick selection

Fig.1. Halton THL with TRH plenum.

Dimensioner

THL, manuellt manövrerad

NS ØW H H1 H2 ØD
100 286 97 25 9 99
125 286 97 25 9 124
160 286 97 25 9 159
200 354 81 30 10 199
250 440 84 39 12 249
315 546 102 52 14 314
400 685 135 70 14 399

Halton THL med vaxställdon

NS ØW H H1 H2 H3 ØD
250 440 84 39 12 173 249
315 546 102 52 14 193 314
400 685 135 70 14 215 399

Material

Komponent Material Anmärkning
Ram Stålplåt
Spridarskiva Stålplåt
Ytbehandling Polyester eller epoxilackerade/
Vit RAL 9003
Specialfärger som tillval

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivning
Låda för utjämning och
injustering av luftflödet samt
dämpning av kanalljudet
TRI For balancing, equalising the airflow
and attenuating the duct noise
(polyesterfibre)
Balancing plenum TRH For balancing, equalising the airflow
and attenuating the duct noise
(mineral wool and polyester fibre)

Produktmodeller

THL, manuellt manövrerad

Genom att manuellt ändra spridarskivans läge kan spridningsbilden justeras från radiell till kompakt.

THL med vaxställdon

Storlekarna 250, 315 och 400 kan förses med ett vaxställdon som fungerar utan yttre energitillförsel. Spridarskivans läge ändras efter tilluftstemperaturen.
Vaxställdonets temperaturområde ligger mellan 20 °C och 27 °C.
Det tar 10-20 minuter att växla från radiellt till vertikalt flöde (eller motsvarande omvänt).
När varm luft tillförs förskjuts kolven i vaxställdonet gradvis tills luftflödet i THL är vertikalt. När kall luft tillförs, ändras luftflödet i THL tillbaks till horisontellt med hjälp av en fjäder.

Funktion


Kompakt stråle                                                               Radiell stråle
THL är en takspridare med justerbar spridningsbild.
Den radiella strålen i horisontell riktning används mest vid kylning och den vertikala kompakta strålen vid värmning.
Tilluftens spridningsbild kan justeras genom att man vrider spridarskivan till önskat läge.
Rekommenderad temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är vid kylning max. 10 °C.

Installation

Kod  Beskrivning
1  Spridarskiva
2  Ram

Spridaren ansluts direkt till kanalen med skruvar eller nitar, eller alternativt mot TRI-anslutningslådan.

Ett minsta säkerhetsavstånd på 3 x D uppströms spridaren rekommenderas.

Installation med TRI

Spridarens stos kan installeras internt i TRI-anslutningslådan eller externt vid lådans botten.
Spridarens höjd vid extern installation framgår av tabellen nedan.
Om spridaren installeras med stosen inne i TRI-lådan kan totalhöjden H3 minskas med 60 mm.

THL (ØD) ØD1 TRI ØW1 H2 H3
100 100 TRI-100-100 244 9 242-282
125 100 TRI-100-125 244 9 242-282
125 160 TRI-125-125 244 9 272-312
160 125 TRI-125-160 244 9 272-312
160 160 TRI-160-160 244 9 312-352
200 160 TRI-160-200 306 10 312-352
200 200 TRI-200-200 306 10 371-411
250 200 TRI-200-250 384 11 380-420
250 250 TRI-250-250 384 11 444-484
315 250 TRI-250-315 482 13 455-495
315 315 TRI-315-315 482 13 500-550
400 315 TRI-315-400 617 14 518-558

Injustering

I själva THL finns inga möjligheter att injustera luftflödet.

Vi rekommenderar att spridaren ansluts till en TRI-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet. Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.
Lossa på spridarskivan eller hela spridaren, för in slangarna och ställvredet genom spridarens sidospalt.
Sätt tillbaka spridarskivan eller spridaren.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget i rätt läge med en skruv.
Sätt tillbaka slangarna och ställvredet i anslutningslådan.

Värdet för koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan

TRI > 8 x D min 3 x D
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6

Tekniska data gäller för radiell och kompakt luftstråle med fasta konöppningar. Injusteringspositionerna framgår av tabellen nedan.

THL (R) THL (C)
Storlek Radiell stråle Kompakt stråle
100 8 -4
125 10 -4
160 12 0
200 15 0
250 19 0
315 24 0
400 30 0

Service

Mät upp avståndet mellan spridarskivan och den övre ramen för att kunna återinställa detta läge efter rengöring.

Lossa på spridarskivan och rengör delarna med en fuktig trasa.
Sätt tillbaka spridarskivan.

Specifikation

Takspridaren består av ett stålhölje med en justerbar spridarskiva och en packningsförsedd stos för anslutning till cirkulär kanal.

Spridaren ska vara polyester eller epoxilackerad vit (RAL 9003) färg.
Spridningsbilden kan ändras till radiell eller kompakt stråle.

Produktkod

THL-D;CO-MO-ZT

   D = Anslutningsstorlek
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Special och tillbehör

   CO = Färg
SW  Vit (RAL 9003)
X  Specialfärg

   MO = Typ av ställdon
NA  Ej angivet
M1  Vaxställdon (om D = 250, 315, eller 400)

ZT  = Kundanpassad produkt
N         Nej
Y         Ja (ETO)

Underprodukter

TRI  Anslutningslåda (spridare)
TRH Anslutningslåda (spridare)

Exempel på kod

THL-100, CO=SW, MO=NA, ZT=N

Downloads

Halton THL – Conical diffuser
Data
en
Halton THL – Kartiohajottaja
Data
fi
Halton THL – Diffuseur plafonnier à cône réglable
Data
fr
Halton THL – Konisk takspridare
Data
se
Halton THL – Deckenauslass
Data
de
Halton THL - fr
Datasheet
fr_FR
629.18 KB
  • Max. file size: 128 MB.

Search

Your current shadow instance is STAGING (staging). Exit