Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/wordpress/htdocs/wp-content/themes/everblox/functions.php on line 317
Skip to content

Haltons LFU LAMINÄR FLÖDESENHET Fördelar

 • Bättre kompromiss mellan anblåsningsområdet, nivån på energibesparingarna och personalens komfort.
 • Kombination med Capture Jet™-tekniken och LFU Laminär flödesenhet minskar tilluftsflödena:
  – Med upp till 15 % för ventilerade innertak;
  – Med upp till 35% för kåpor.
 • Värmebelastningar som överförs till zonen som är i drift minskar med upp till 40 %.
 • • Temperaturminskning med upp till 15 % (i zonen som är i drift).
 • Mycket mindre drag i zonen som är i drift leder till:
  – en bättre infångning av värmeplymerna som genereras av köksutrustningen;
  – bättre komfort för kökspersonalen.
 • Lägre ljudnivåer.

Downloads

LFU – Ceiling Laminar Flow Unit (CE)
Data
en
LFU Tuo korvausilmaa katosta
Data
fi
LFU – Diffuseur plafonnier à flux laminaire (CE)
Data
fr
LFU Laminär flödesenhet från tak
Data
se
LFU Großflächiger Luftdurchlass zur impulsarmen Frischluftzufuhr von der Decke
Data
de
LFU 从吊顶处补风
Data
cn
 • Max. file size: 128 MB.

Search

Your current shadow instance is STAGING (staging). Exit