Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/wordpress/htdocs/wp-content/themes/everblox/functions.php on line 317
Skip to content
Grille for circular duct
Grille for circular duct

Halton GDD – Galler för montage i kanal

Spirogaller

 • Horisontell lufttillförsel för kylning eller värmning. Kan även användas för frånluft
 • Ställbara lameller, de främre vertikala och de bakre horisontella

Översikt

 • Horisontell lufttillförsel för kylning eller värmning. Kan även användas för frånluft
 • Ställbara lameller, de främre vertikala och de bakre horisontella
 • Stålutförande
 • Fastsättning med synliga skruvar

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med vaxbaserat ställdon för styrning av tilluftsflödet vid värmefunktion
 • Snedställt injusteringsspjäll
 • Spjäll med motstående blad för styrning av luftflöde

Dimensioner

L x H L1 L2 H1 H2 Kanalstorlek
415 x 72 450 400 107 57 160 to 400
495 x 72 530 480 107 57 160 to 400
575 x 72 610 560 107 57 160 to 400
415 x 115 450 400 150 100 315 to 630
495 x 115 530 480 150 100 315 to 630
575 x 115 610 560 150 100 315 to 630
495 x 155 530 480 190 140 630 to 1500
575 x 155 610 560 190 140 630 to 1500
495 x 195 530 480 230 180 800 to 1800
575 x 195 610 560 230 180 800 to 1800

Det totala djupet med OG – injusteringsspjäll = 52 mm + 45 mm

Halton GDD-gallrets fria area är 62 %.

Inga specialdimensioner som tillval.

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärking
 Ram  Stål  Polyesterlackerad /
grå (RAL 7004,
50% glansvärde)
 Specialfärger som tillval
Epoxilackerad (100%) som tillval
 Lameller  Stål  Polyesterlackerade /
grå (RAL 7004,
50% glansvärde)
 Specialfärger som tillval
Epoxilackerad (100%) som tillval

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Injusteringsspjäll OG  Motstående spjäll i aluminium för flödesjustering
 Vaxställdon MT  Ställdonet styr lamellvinkeln efter tilluftstemperaturen

Vaxställdon

För ventilationsfall där det krävs både uppvärmning och kylning kan spridningsbilden ändras automatiskt via ett vaxställdon.
Vaxställdonet ändrar vinklarna på de bakre horisontella lamellerna efter tilluftstemperaturen. Ställdonet arbetar utan tillförsel av yttre energi. Inget styrsystem behövs.

När kall luft med en temperatur upp till 18°C tillförs är luftströmmen horisontell. Lamellvinkeln är 0°. När tilluftstemperaturen stiger, ändrar kolven i ställdonet gradvis vinkeln för de bakre lamellerna så att luftströmmen riktas nedåt. Lamellvinkeln uppnår 45° på 10 till 20 minuter.

Vaxställdonet erfordrar inget underhåll.

Funktion

Tilluften införs i rummet med horisontell och/eller vertikal vinkel. Tilluften blandas med rumsluften framför gallret.

Tilluften riktas horisontellt med hjälp av de justerbara bakre lamellerna.
Genom vridning av de vertikala lamellerna kan kastlängden och spridningsbilden justeras.

Vinkeln hos de bakre lamellerna kan även styras via ett vaxställdon som alternativ.

Installation

Gallret ansluts direkt i kanalen. Installationshålet ska ha dimensionen LxH.

Gallret skruvas fast i kanalen med synliga skruvar i ramens förborrade hål.

Injustering

Luftflödet kan injusteras när gallret är installerat med hjälp av injusteringsspjället OG.

Luftflödet injusteras genom att

 • vrida på OG-spjällbladen bakom gallret med en skruvmejsel

Service

Ta bort gallret genom att lossa på de synliga fästskruvarna.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck in gallret på plats och skruva fast det.

Beskrivningstext

Gallret är utfört i standardgråfärgat (RAL 7004) polyesterlackerat stål.
Gallret har ställbara lameller, de bakre är horisontella och de främre vertikala.

Ramen innehåller en tätande packning.
Gallret fästs direkt i cirkulär kanal med hjälp av synliga skruvar.
Gallret installeras med ett injusteringsspjäll.

Gallret är borttagbart för rengöring och åtkomst i den cirkulära kanalen.

Alternativ

Tilluftsstrålen styrs efter tilluftstemperaturen med hjälp av ett vaxställdon.

Beställningskod

GDD/L-H; CO-AC-ZT

L = Längd
   415, 495, 575

H = Höjd
72, 115, 155, 195

Specialutförande och tillbehör

CO = Färg
G        Grå (RAL 7004)
SW      Vit (RAL 9003)
X         Specialfärg (RAL xxxx)

AC = Tillbehör
MT     Vaxställdon

ZT = Kundanpassad produkt
N        Nej
Y        Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

OG    Motstående spjäll (GDD)

Kodexempel

GDD-415-72, CO=G, ZT=N

Downloads

Halton GDD – Grille for circular duct installation
Data
en
GDD Säleikkö pyöreisiin kanaviin
Data
fi
GDD Grille à ailettes mobiles double déflexion, montage sur gaine circulaire
Data
fr
Halton GDD – Galler för montage i kanal
Data
se
Halton GSD-GDD - fr
Datasheet
fr_FR
660.50 KB
 • Max. file size: 128 MB.

Search

Your current shadow instance is STAGING ("staging"). Exit