Skip to content

Innovativ teknik

Varje teknik som utvecklats av Halton är utformad för att kombinera en eller flera av hörnstenarna som möjliggör människors välbefinnande i inomhusmiljöer: Inomhusmiljökvalitet, hälsa och säkerhet, hållbar utveckling. Våra innovationer levererar ständigt det bredaste utbudet av lösningar för att uppnå detta mål.
261
patent har utfärdats de senaste tio åren
Ytterligare 211
patentansökningar har lämnats in de senaste tio åren

Haltons innovativa teknik

Search

Your current shadow instance is STAGING (staging). Exit